Ústecký kraj

Stezky

Hipostezky Čekého Švýcarska

První trasa sleduje tzv. Českou silnici od jejího vstupu do NP ve Vysoké Lípě a vedoucí až do Zadních Jetřichovic.

Druhá trasa prochází od tzv. První brány (Doubice) přes lesy až k silnici vedoucí směrem do osady Na Tokání (její ústí je nedaleko pod velkým rozcestím před vstupem do samotné osady).

Třetí trasa je vymezena v úseku Dolní Chřibská U Sloupu neboli Saula (hájovna a informační středisko NP ) a osadou Na Tokání.

Čtvrtou trasu tvoří podstatná část Kyjovského údolí: od svého ústí v Kyjově až po soutok Křinice a Brtnického potoka.

Pátá trasa spojuje Kyjov a Doubice.

Mapové podklady, které obsahují jejich detailní popis, jsou k dispozici na jednotlivých Obecních úřadech ve Starých Křečanech, Doubici, Chřibské, Jetřichovicích, Srbské Kamenici, Růžové, Janově, Hřensku, Městském úřadě v Krásné Lípě a samozřejmě také na Správě NP v Krásné Lípě.

Všechny trasy byly zvoleny tak, aby nebyly v rozporu se zájmy ochrany přírody a zároveň vyhovovaly svými technickými parametry. Rovněž režim jejich využívání byl zvolen s ohledem na zachování klidu pro zvěř i ostatní živočichy. Pohyb po výše uvedených trasách je ovšem dovolen jen za dodržení následujících podmínek:

  • využívání těchto tras je možné celoročně v době 8:00 - 20:00 hod.,
  • pro používání koní k tahu na vyhrazených trasách je nutné vydání zvláštního povolení Správy NP, které bude zpoplatněno,
  • pohyb na koních mimo silnice, místní komunikace a výše uvedené trasy je v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb.

Odkazy


TOPlist

[CNW:Counter]