12.listopadu 2010

PC a internet Migrace MS Exchange 2003 na MS Exchange 2010

Podrobný popis, jak správně přemigrovat MS Exchange 2003 na MS Excahnge 2010.

Exhange organizace musí být v Native Modu

V Exchange System Manageru je třeba pravýmt lačítkem kliknout na název organizace a nastavit Operation mode na Native mode.

Active directory Forest Function Level

Forest Function Level musí být minimálně Windows 2003 native. V Active Directory Domain and Trusts v menu Action zvolit Raise Forest Function Level a vybrat Windows server 2003

Další požadavky

Další komponenty je potřeba nainstalovat podle tohoto dokumentu: Exchange 2010 Prerequisites

Příprava prostředí pro Exchange 2010

Dále je třeba připravit prostředí pro instalaci prvního Exchange serveru 2010:

 • Setup.com /PrepareLegacyExchangePermissions
 • Setup.com /PrepareSchema
 • Setup.com /PrepareAD

Instalace Excahnge server 2010

Nyní je možno nainstalovat první Exchange server 2010. Ve Wizardu je nutno vybrat pro HUB Transport Exchange server 2003, aby se korektně vytvořil Routing Group Connector mezi Exchange 2003 a Exchange 2010. (Nevím o tom, že by šel Connector udělat dodatečně ručně!!) Dále se pro CAS zadává název domény, ze které bude přístupný z internetu (např: https://mail.example.com/).

Public Folders

Pro přesunutí Public folders je třeba nastavit replikaci všech veřejných složek na nový server a po replikaci je na starém odmazat. Dále je třeba nezapomenout na přesunutí Public Folders Hierarchy.

Abychom nemuseli nastavovat replikaci na každé veřejné složce zvlášť, je možno to provést jednoduše takto: Exchange 2003 - EMS - Administrative Groups - first administrative group - Servers - Server - First Storage Group - Public Folder Store (SERVER) - pravým tlačítkem myši Move All Replicas, a následně vyberete nový Exchange server, na který se mají složky replikovat.

Pokud replikace neprobíhá, je možné také zkontrolovat frontu na obou serverech, kde mohou zůstávat replikační emaily jako nedoručitelné, což je většinou způsobeno nefunkčností (nebo i absencí) Routing Group Conectoru, který se vytvořil při instalaci prvního HUB Transportu.

Tady je potřeba docela dlouho počkat, než se Replikace provede (například já jsem teď migroval prázdné Public Folders, jen s OAB a Free/Busy Information a trvalo to skoro dva dny, než se přereplikovali na nový server. Že jsou složky korektně přereplikované se pozná podle toho, že na Exchange 2003 - ESM - Administrative Groups - First Administrative Group - Servers - SERVER - Public Folder Store - Public Folder Instances nejsou žádné složky.

Tímto jsme zajistili přesun (resp. kopii) Veřejných složek na nový server. To ale nestačí, ještě je třeba mimo dat přenést také jejich strukturu (Hierarchii). Nejprve je třeba vytvořit na Excahnge Serveru 2010 Public Folder Container (Nikoliv databázi, ta je již vytvořena pri instalaci Mailbox Role. Tady se jedná o objekt v AD).

Exchange 2003 - EMS - Administrative Groups - Exchange Administrative Group - pryvým tlačítkem myši Nová položka - Public Folders Container. Tím se vytvořila složka Folders.

Posledním krokem je přesun Public Folder Hierarchy na nový server takto: Exchange 2003 - EMS - Administrative Groups - first administrative group - Folder - v pravém okně uchopíme myší Public Folders a přetáhneme do nově vytvořené složky Folder.

Generování Offline Address Book

Na Exchange Serveru 2010 zvolíme: EMC - Organization Configuration - Mailbox - Offline Address Book - pravým tlačítkem myši na Default Offline Address List - Move, kde potom vybereme nový server.

Konverze Address Lists a Email Address Policies

Dále je třeba zkonvertovat Address policies a Address listy do nové verze. Tady se neobejdeme bez PowerShellu:

 • Get-EmailAddressPolicy | where {$_.RecipientFilterType –eq “Legacy”} | Set-EmailAddressPolicy –IncludedRecipients AllRecipients
 • Set-AddressList “All Users” –IncludedRecipients MailboxUsers
 • Set-AddressList “All Groups” –IncludedRecipients Mailgroups
 • Set-AddressList “All Contacts” –IncludedRecipients MailContacts
 • Set-AddressList "Public Folders" -RecipientFilter { RecipientType -eq 'PublicFolder' } (Pozn.: Tady tento příkaz z kopírovaný z některcých internetových stránek hlásí chybu. Když jsem ale podle mě úplně stejný příkaz okopíroval z jiných stránek, tak to proběhlo bez problémů. Ale rozdíl v textu jsem nenašel. Možná nějaké uvozovky jsou jiné i když vypadají stejně.)
 • Set-GlobalAddressList "Default Global Address List" -RecipientFilter {(Alias -ne $null -and (ObjectClass -eq 'user' -or ObjectClass -eq 'contact' -or ObjectClass -eq 'msExchSystemMailbox' -or ObjectClass -eq 'msExchDynamicDistributionList' -or ObjectClass -eq 'group' -or ObjectClass -eq 'publicFolder'))}

SMTP Send Connector

Nový SMTP Send Connector pro odesílání zpráv do internetu vytvoříme v EMC - Organization Configuration - Hub Transport - Send Connector. Při vytváření nového connetoru vybereme použití pro Internet a do Address space přidáme "*", která říká, že se jedná o všechny odchozí emaily.

SMTP Recive Connector

V Defaultní instalaci není povolen na Recive Connectoru příjem anonymních zpráv. Pro příjem zpráv z internetu je tedy potřeba vybrat EMC - Server Configuration - Hub Transport - Recive Connectors - Default Server - Properties - Permission Groups zaškrtnout položku Anonymous users.

Konfigurace CAS

Teď je třeba ještě zkonfigurovat CAS - OWA, ECP, ActiveSync, POP4, IMAP, OAB. Nastavení se provádí v EMC - Server Configuration - Client Access.

Dále je potřeba naimportovat z konfigurovat certifikáty pro využití HTTPS. Ty se spravují v EMC - Server Configuration.

Taky je vhodná chvíle pro rekonfiguraci Routeru, případně ISA serveru.

Nastavení Mailbox Database

V EMC - Organization Configuration - Mailbox ve vlastnostech Mailbox Database je v záložce Limits možné upravit limity pro velikosti jednotlivých mailboxů a v záložce Client Settings vybrat Offline Address Book.

Přesun Mailboxů

Přesun Mailboxů se provádí v EMC - Recipient Configuration - Mailbox, kde na vybrané (všechny) mailboxy v kontextovém menu vybereme New Local Move Request a vybereme novou databázi, do které se mají přesunout. Po výběru New proběhne synchronně Request a vlastní mailboxy se již přesunují asynchronně. Stav je možné sledovat v EMC - Recipient Configuration - Move Request.

Orientačně mailbox o velikosti 1,2 GB jsem přenášel cca 25 min, mailbox o velikosti 3,3 GB cca 33 minut.

Po přesunutí mailboxů se automaticky překonfigurují spuštěné Outlooky na nový server. (Pozn: Mě potom zlobilo připojení Outlooků na nový Exchange server, ale po restartu serveru již bylo všechno OK.)<(p>

Odstranění Public Folder Store

Pokud již proběhla replikace Public Folders do konce (Složka Public Folders Instances je prázdná), odstraníme Public Folders Store. EMS - Administrative Groups - Firs Administrative Group - Server - First Storage Group - pravým tlačítkem na Public Folders Store - Odstranit. Budete varováni, že odstraňovaný Store je používán pro někjaké role a určíte nový server, který má být pro tyto role použit.

Odstranění Mailbox Store

Stejným způsobem odstraníme i prázný Mailbox Store. (Tedy obsahující pouze 3 systémové mailboxy.)

Odstranění Recipient Update Service

Před vlastní odinstalací Exchange 2003 je potřeba ještě odstranit RUS. V ESM - Recipients - Recipient Update Services se nacházejí dvě položky.

První (tu s názvem serveru) odstraníme pravým tlačítkem myši a volba Odstranit.

Druhá (Ta s názvem Enterprise Configuration) tuto kontextovou volbu nemá a je potřeba ji odstranit přes ADSIedit. V ADSIeditu ji najdete zde: Configuration - Services - Microsoft Exchange - organization name - Address Lists Container - Recipient Update Services

Odstranění Routil Group Connectoru

Úplně v poslední řadě odstraníme Routing Group Connector, který vytvořil instalátor pro komunikaci mezi Exchange 2003 a Exchange 2010. Pro odstranění použijeme PowerShell:

 • Get-RoutingGroupConnector | Remove-RoutingGroupConnector

Odinstalace Exchange 2003

Nyní již můžeme bez obav odinstalovat starý Excahnge 2003. Pro odinstalaci bohužel nezbytně potřebujeme instalační CD Exchange 2003. Exchange odebereme standardně přes Add/Remove Programs v Control Panels.

Odstranění zbytečných oprávnění

Po odinstalaci poslední Exchange 2003 odstraníme zbytečné oprávnění pomocí PowerShellu:

 • Remove-ADPermission "dc=" -user "\Exchange Enterprise Servers" -AccessRights WriteDACL -InheritedObjectType Group

Další odkazy, které jsem použil při migraci z MS Exchange 2003 na 2010:


TOPlist

[CNW:Counter]