6.srpna 2003

PC a internet Co je a co není spam

Spamů chodí poslední dobou čím dál tím víc. Navíc mi poslední dobou chodí se zprávou v patičce, že podle zákona 138/2002 Sb. o regulaci reklamy se nejedná o spam, ale o reklamní email. Co tedy je a co není spam ?

Spam podle slovníku znamená nevyžádaný email. Zákon 138/2002 Sb. o regulaci reklamy říká:

"§ 1

1) Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky,1) pokud není dále stanoveno jinak.

"§ 2

(1) Zakazuje se

a) reklama zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy,

b) reklama založená na podprahovém vnímání. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, která by měla vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala,

c) reklama klamavá,

d) reklama skrytá. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu, zejména proto, že není jako reklama označena,

e) šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje.

(2) Srovnávací reklama je přípustná za podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštním právním předpisem.

(3) Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu. Reklama nesmí napadat politické přesvědčení.

(4) Reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí.

(5) Reklama šířená společně s jiným sdělením musí být zřetelně rozlišitelná a vhodným způsobem oddělena od ostatního sdělení.

Z výše uvedeného vyplývá, že rozesílání spamů není za všech podmínek protizákonné. Protizákonné je pouze šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje.

Aby se jednalo o reklamu, musí mít email za cíl podporu podnikatelské činnosti. Tudíž rozešlu li nekomerční spam, neporušil jsem nikterak literu zákona (nikoliv již ale dobré mravy na Internetu).

Co se týče výdajů adresáta, je podle mě tento bod velmi sporný. Pokud pošlu krátký textový email, stojí jeho stažení několik vteřin času a tím pádem minimum peněz. Otázkou je, zdali pak žalobce prokáže, zda by tyto peníze neplatil v případě, že by tento spam neobdržel. Pokud žalobci chodí 50 emailů denně, které by stejně stáhnul, těžko prokáže finanční zátěž jedním spamem. Pokud mu ale chodí jeden email týdně a upozornění na mobil, za které si třeba navíc operátorovi platí, a kvůli tomuto spamu musel sednout do auta, jet do internetové kavárny a tam si spam přečíst, pak mu evidentně prokazatelné náklady vznikly. Pokud navíc pošlete dvoumegabytový email, pak pravděpodobné, že náklady na jeho stažení vzniknou.

A co se týče třetí části, obtěžování adresáta, jedná se v mnoha případech většinou také o sporný bod. Asi je zde dobré trošku zapřemýšlet, jakou cílovou skupinu oslovujete a nabídnout odpovídající výrobek. Budete-li například psát věkové skupině 50+, nemá smyl jim nabízet novou antikoncepci, protože je to zřejmě bude obtěžovat. Minimálně jsem přesvědčen, že takový email by měl mít správnou zpáteční adresu, kam uživatel může napsat, že si již další takové emaily nepřeje.

Ideální způsob, jak podle mě rozeslat reklamní nabídku je poslat nejprve stručný email o tom, že jim v nejbližší době zašlete nabídku své firmy a pokud si nepřejí tyto nabídky dostávat, pak musí mít možnost se jednoduchým způsobem této nabídky zřeknout. V tomto případě první email není komerční a druhý pak není nevyžádaný.

Stěžovat si na porušení tohoto zákona můžete na živnostenském úřadě. Dále pak existuje Rada pro reklamu, kam si můžete také stěžovat na neetickou a protiprávní reklamu. Některé stížnosti jsou zde publikovány včetně jejich výsledků. (Docela zajímavé čtení.)


Hledáte-li správce sítě nebo prostě nekoho kdo umí spravovat servery, hledejte na www.petr-hladis.cz

Přečteno: 5279x | Komentářů: 3x | Kategorie: PC a internet

Komentáře čtenářů

1. GRAVATAR - spol@centrum.czSpol22. 8. 2004 13:28:00
Spam = "...oznámení, ... mající za cíl podporu ... zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, ..."
Zakázana je tedy zjevně pouze reklama podnikatelská, přičemž orgán dozoru (živn.úřad) může zadavateli, zpracovateli nebo šiřiteli takové reklamy uložit pokutu až do výše 2mil Kč a to i opakovaně.
Osobně proto email pana Němce za spam nepovažuji (mnozí lidé v mém okolí, kteří většinou neměli či nemají detailní povědomí o přesném znění zákona o regulaci reklamy však ano), jen si myslím, že když už si jeho CEO vybíral konkrétní blogaře (jo, jaky mě Sokole překvapilo, že ti to neposlal :-)) , tak už do toho mohl zapojit i oslovení jménem. Vždyť staré marketingové úsloví praví, že: "nikomu nezní liběji, než jeho vlastní jméno" (což je lidská daň za ješitné ego...)
2. GRAVATAR - IrocHus@cmaill.xyzUlcenly19. 5. 2023 0:30:00
<a href=http://ciali.sbs>buying cialis generic</a> Department of Hematology and Stem Cell Transplant Program, HĂ´pital Maisonneuve Rosemont, University of Montreal, Montreal, QC, Canada

Reklama ETARGET:

3. GRAVATAR - Drieprilm@cmaill.xyzMRRrGPkQw4. 9. 2023 6:34:00
<a href=http://atadalafil.mom>purchase cialis online</a> 28 Alternatively, if the enteral feedings cannot be held, then the dose of the phenytoin suspension should be increased to account for the interaction

Přidat vlastní komentář k článkuZ důvovů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište texy "NOSPAM":

Chcete-li ke komentáři přidat svou fotku nebo jinou ikonku, postupujte podle návodu.


TOPlist

[CNW:Counter]