23.června 2007

Aktuality Quo vadis, Úrazovko?

Plamenných diskusí o brněnské Úrazovce jsem již viděl někojik a musím přiznat, že sám nemám tolik objektivních znalostí a vědomostí, abych mohl posoudit, zda je její přesun do Bohunic dobrý či nikoliv.

Na jednu stranu vím v jakém státě žiji a co všechno tady dokáží peníze a moc a vůbec bych se nedivil, kdyby celé zrušení Úrazovky bylo jen kvůli zájmu některé důležité skupiny lidí. Na stranu druou také vím, jak si někteří lidí zcela nesebekriticky dokáží o své práci a o sobě myslet, že je důležití a nepostradatelní a hloupí jsou ti, kdo o tom pochybují. Daleko nejčastěji se setkávám s lidmi, kteří těžko chápou věci jako dlouhodobá koncepce a nedokáží pochopit, že je nutné občas něco malého obětovat, aby mohlo přijít něco většího.

Ale dost teorie. Tady je poměrně zajímavý a vyčerpávající článek, který koluje internetem a snaží se (i když jen jednostranně) popsat fakta okolo brněnské Úrazové nemocnice.

Několik vět vysvětlení významu nemocnice , několik otázek k jejímu zrušení.

Tento článek je určen nejširší laické i odborné veřejnosti, která pod dojmem polopravd a mýtů není naprosto objektivně informována o tom, co se v části brněnského zdravotnictví vlastně současně děje.

Quo vadis ( Kam kráčíš ) je název knihy, líčící šílenou vládu císaře Nerona v antickém Římě a dekadentnost oné doby - Nero dal zapálit své hlavní město. Trošičku nám to něco připomíná.

Podobenství v názvu slova NĚKOLIK také připomíná nějakou dobu - čtenáři si ji jistě dobře pamatují , toliko úvodem.

Úrazová nemocnice vznikla jako zcela unikátní zařízení před 70 lety a jako taková se stala po řadu let vedoucím pracovištěm české a dříve částečně i slovenské úrazové chirurgie - traumatologie.

Práce lékařů v takové nemocnici je zcela jiná než v nemocnicích, zabývajících se elektivní, plánovanou medicinou. Všichni zde velmi tvrdě pracují, jsou v neustálém stressu, kdy signál svolá celý tým k těžkému úrazu, v němž jde o minuty O možná poslední minuty lidského života!!!! A to, zda jsou opravdu poslední rozhodne tento tým.Tým multidisciplinární, počínající týmem sester na ambulanci, lékařích -ať jsou to odborníci na tzv.tvrdou chirurgii - t.j.na úrazy kostí , páteře, nebo odborníky na poranění břicha, hrudníku, hlavy, tým intensivistů, anestesiologů, lékařů na oddělení zobrazovacích metod - ultrazvuk - sonografie, rtg, CT, až po sestry na odděleních ARO a na operačních sálech.

Takový tým se sehrává a ladí desítky let! A to, že Úrazovka má výsledky naprosto srovnatelné se západní Evropou, je jenom díky tomu, že na jednom místě pracují celé odborné týmy, 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.

Celý tým je po signálu o příjezdu raněného již v přijímacím resuscitačním komplexu, do 5 minut má pacienta zajištěného po stránce životních funkcí a po stránce základní diagnostiky, do dalších 3 minut je prováděna sonografie,m a za dalších 5 minut jsme schopni na sále začínat urgentní operaci!!! Toto není maličkost, to je souhra sehrávaná stovkami služeb a tisíci hodinami zkušeností!!!

Do Úrazovky se denně přivážejí ranění z Brna a jeho okolí, obracejí se na ni i ostatní nemocnice našeho kraje či z celé republiky o převzetí těžkých stavů, polytraumatizmů či s těžkými chirurgickými stavy, které okresní nemocnice nemohou odborně či kapacitně zvládnout -k tomu Úrazovka je, k tomu ji před 70 lety profesor Novák v geniální vizi tohoto oboru založil a jeho následovníci až dodnes nadále rozvíjeli. Úrazovka provede ročně 3500 velkých operací, na lůžku ošetří 7000 pacientů, na ambulancích projde ročně 86 000 pacientů - tolik loňská ročenka ÚN.

Ale!!! Víte, že v této nemocnici je nejvyšší počet ( 14 ) nejspecialisovanějších lůžek na 2 odděleních ARO pro raněné? Víte že ARO oddělení má vlastní hemodialysační jednotku, kde naši intensivisté provádějí na moderních přístrojích hemodialysu a hemoperfusi - tedy "čištění krve", aniž bychom museli pacienty někam převážet:Víte, že jsou zde další 2 oddělení intensivní péče - jedno pro chirurgické pacienty a druhé pro poraněné? Víte, že zde pracuje s vynikajícími výsledky chirurgické oddělení, které zvládá jak nejsložitější břišní a hrudní plánované operace - což jem mimo jiné, nejlepší výcvik pro urgentní operace poraněných břišních a hrudních orgánů?

Traumatologické oddělení provádí operace nejsložitějších zlomenin dlouhých kostía pánve v nejoptimálnější době po úrazu, od doby řádově desítky minut do několika dnů, kdy je raněný vůbec operace schopen. Špičkové oddělení arthroskopie - miniinvasivní metoda ošetření poranění a onemocnění nitrokloubních, provádí denně několik složitých náhrad poškozených vazů a menisků kolena, ramene i kotníku, hrdě nutno říci, že ÚN s arthroskopií začínala jako první v ČR.

První a zatím jediná v ČR je zde kompletní spinální jednotka má řadu specialistů - lékařů spondylochirurgů, co provádějí ty nejsložitější a nejmodernější operace páteře ihned, jak si to stav nemocného vyžaduje, též v plném sedmidenním nepřetržité pohotovosti, spinální jednotka má status a vybavení oddělení JIP s 18 lůžky.

Víte, že je zde zcela nově zrekonstruované ortopedické oddělení, které ve velmi krátkých čekacích dobách provádí náhrady kloubů kolenních, kyčelních, nově i částí loketních , ramenních a hlezenních kloubů? Že ti pacienti, co utrpí poranění kyčle a ramene při vhodné indikaci mají ihned operován nejmodernější model protézy kyčelního a ramenního kloubu?

Víte, že je zde velmi dobře pracující tým miniinvasivní chirurgie, který vykonává celou škálu miniinvasivních břišních a hrudních operací? Že je zde Koordinační studio pro léčbu obesity, které provádí jak konzultační, tak operační a endoskopickou léčbu obézních? Že pro tyto pacienty již několik let funguje při ÚN tzv.Banding klub, kde se naši bývalí a budoucí pacienti scházejí a hlavně - předávají si zkušenosti a radují se ze znova nabytého smyslu života, z návratu do zdraví, do rodiny?

Víte, že je zde nejmoderněji vybavené endoskopické centrum pro onemocnění zažívacího traktu, které ročně vyšetří a léčí tisíce nemocných z celého regionu s nepřetržitou příslužbou pro akutní stavy? Že urologické oddělení nejen že pracuje jako rutinní urologie, ale zcela jako unikátní pracoviště provádí léčbu a funkční diagnostiku pánevního dna a ve spolupráci s ústavní sexuoložkou dává možnost i poúrazově ochrnutým mužům i ženám mít vlastní děti - tedy plnohodnotnou rodinu?

Že v nemocnici pracuje jeden z mála opravdu zkušených stomatochirurgů v ČR - tedy chirurg, co ošetřuje s vynikajícími výsledky i ty nejsložitější zlomeniny obličejového skeletu?

Že ústavní gynekolog je jeden z mála gynekologů, co zvládá diagnostiku a léčebný postup poraněných těhotných žen?

Že v nemocnici pracují zkušení neurologové , speciálně zaměření na páteřní, nervová a mozková poranění s nepřetržitou příslužbou a mají vlastní rehabilitační ambulanci a provoz?

Víte, že v nemocnici je zcela nový přístroj počitačové tomografie - CT, nový špičkový utrazvukový přístroj a kompletní nové vybavení RTG diagnostiky? Že lékaři RTG mají nepřetržitou službu, kdy vykonávají nejen urgentní vyšetření pro vlastní nemocnici, ale pro řadu mimobrněnských i brněnských pracovišť?

Víte, že je zde hematologické pracoviště s nepřetržitou službou, zajišťující stálou pohotovostní zásobu krve a provádí autotransfusní odběry?

Jistě víte, že v traktu ÚN je i Lékařská služba první pomoci - i zde mají pacienti nespornou výhodu, vždyť jejich úrazy vzápětí ošetří odborníci z vlasní ÚN a taktéž se ujmou jejich břišních a urolocických potíží!

Že v nemocnici probíhá pregraduální výuka mediků na Klinice úrazové chirurgie LF MU?

Že je zde jediné mimopražské pracovitě Institutu pro doškolování lékařů - subkatedra Úrazové chirurgie, která zde soustavně školí a zkouší specialisty v úrazové chirurgii?

Že zde probíhá jako na jediném pracovišti v ČR postgraduální výuka endoskopických sester???

Že Úrazovka má trvalou asistenční službu pro lodi v zahraničí - rady po telefonu - a přebírá raněné ze zahraničí?

Konečně: stále si naši činovníci - i ti nejvyšší - pletou pojem Traumacentrum a Traumatým. Tedy - pro Vás a pro tyto pány - Úrazovka je traumacentrum. Traumatým je skupina zdravotníků ÚN, kteří vyjíždějí na místa , kde se provádí tzv.medicina katastrof - zasahovali v Nikaragui, Rumunsku, Armenii, Iránu a naposledy loni v Pakistánu a byli vždy zahrnuti díky jak tamních vlád, tak našimi představiteli - loni presidentem republiky.

Nepleťte si, pánové, Traumacentrum a Traumatým, to je jen vidět, že vůbec nevíte, o čem mluvíte.....

Že Úrazovka pořádá řadu let slavný traumatologický kongres - Novákovy traumatologické dny, navštěvovaný stovkami specialistů z ČR , SR a jiných států?

Že ÚN založila jako první v republice zájmový Český a moravský klub invasivní endoskopie, který má též pravidelné kongresy s řadami kapacit nejen z Evropy, ale i zámoří?

Těch "víte" je mnohem, mnohem více, ale snažili jsme se to nejdůležitější shrnout do výše uvedených řádků.

ALE POZOR!!!!!!

Počátkem devadesátých let bylo naznáno, že je nutno zrušit interní, neurologické a kožní oddělení v nemocnici Koliště - Brno tak přišlo o 300 - údajně nadbytečných - lůžek. Největší, interní oddělení převzala Fakutní nemocnice Brno do Bohunic, ovšem jen 60 lůžek. Toto oddělení - tiše - teď již není.

A NYNÍ přichází Ministerstvo zdravotnictví s novým návrhem - zrušit stávající Úrazovku a úrazový provoz přenést do FN Bohunice. Kdo četl pozorně výše uvedené řádky, neznamená to ono halasně vytrubované zlepšení péče o nemocné. Znamená to zrušení onoho perfektně sehraného týmu odborníků a ZÁNIK dalších 200 lůžek pro Brněnské pacienty!!!! Chápete to, Brňáci?? To, že Bohunice převezmou pár úrazových chirurgů, nic neřeší. Dokazuje to naprosté hrubé nepochopení, ne-li nechtění porozumět problému úrazové chirurgie v brněnské aglomeraci!

Lékaři i sestry si jistě práci najdou , jako třešnička na dortu zde působí poslední nabídka - bohužel ne od našich nejvyšších hodnostářů na ÚN se obrátila renomovaná anglická firma, co zprostředkovává práci zdravotníků v zahraničí. S velkou radostí a s velkými výhodami by byla schopna ihned CELOU Úrazovku přesunout do Spojených arabských emirátů za platy a podmínky , o kterých se těžce pracujícím zdravotníkům v Úrazovce ani nesnilo. My ovšem do Emirátů nechceme, my chceme jen pracovat ve své Úrazovce! I v dalekých Emirátech dobře ví, co by to pro ně znamenalo, získat celou fungující úrazovou nemocnici!!!

Bohužel u nás se to asi neví.

Je naprostá nepravda, že Úrazovka potřebuje miliardy na opravy. To by byla stavba nové nemocnice, včetně celé rekonstrukce DODNES prázdné bývalé nemocnice na Kolišti a vytvoření onoho vytrubovaného EMERGENCY v centru města. Není též pravdou, že nemocnice je nevýhodná polohou - naopak -kde jinde by měla stát.

Úrazovka pro Brňáky, než v centru města? Jedno náledí, do Bohunic nevyjede ani jedna sanitka. A tramvaje v noci, jak víme, nejezdí.... Že heliport ÚN je nevhodný - nesmysl, vždyť na nem 13 let přistávají vrtulníky zcela bey problémů a to nejen do Úrazovky, ale i do jiných zařízení. Že je helikoptera hlučná, to je nám líto, ale stejně hlučná je i Bohunicích pro blízké velké sídliště.

Budova, lapidárně, potřebuje novou omítku a renovovat 2 operační sály, tedy několik milionů korun, tedy nepatrnou částku z toho, o které se hlomozí ve veřejných sdělovacích prostředcích.

Kdo a kde provede oněch 3500 operací, kam si lehne těch 7000 pacientů, kdo a kde provede 86 000 odborných ambulantních vyšetření?

A KONEČNĚ:

Proslýchá se - není šprochu, aby v něm nebylo pravdy trochu - že budova FN Bohunice, kam se má nějaká část ÚN stěhovat, dokončená v roce 1967, má podstatnou část zdiva z azbestu, který je vysoce zdravotně nebezpečný!? Je Vám známo, že existuje studie, dokládající, že sedmnáctipatrová budova FN Brno je v případě požáru od 4. patra neevakuovatelná?

A zcela nakonec: Co bude s prázdnými budovami Úrazovky? Proslýchá se, že na pozemky pod ní si již kdosi brousí zuby - jde o miliardy!!!! Není za stěhováním Úrazovky něco jiného, třeba tyto miliardy?

Tak tedy, kde je pravda a kdo má pravdu. Ze strany našich nejvyšších to parafrázuje nejlépe výrok, který pronesl jeden z našich zesnulých komunistických prezidentů: "Dívám se, ten říká to, ten zas ono, a ptám se, kdo má pravdu? No JÁ mám pravdu!!!"

Tážeme se tedy : Quo vadis, brněnské zdravotnictví??????

Občané Brna, jeho okolí, občané Jihomoravského kraje, toto Vám předkládají pracovníci Úrazové nemocnice v Brně.

Pište, volejte, majlujte svým voleným představitelům - jak města Brna, tak Jihomoravského kraje, svým poslancům v Parlamentu ČR, svým senátorům v Senátu ČR!

Vy jste je přece nevolili proto, aby Vám zavřeli jedinou, dobře fungující Úrazovku!!!!!!

Tak jaký je Váš názor na přesun brněnské Úrazovky?


Přečteno: 4387x | Komentářů: 32x | Kategorie: Aktuality

Komentáře čtenářů

1. GRAVATAR - meridianus@centrum.czkrtek23. 6. 2007 12:52:00
raději popíšu příběh, který se mi stal tuhle středu: asi před 3 týdny jsem si zřejmě zvrtla nohu. Doktorka mě poslala na chirurgii s tím, že by mi tam měli udělat uv měkkých tkání, protože zlomenina byla vyloučená vzhledem k tomu, jak se to stalo. Pan primář na Horníkove byl ale "moc pečlivý" a raději mi nechal udělat rentgen, abych v sobě měla zase o pár paprsků víc, ikdyž jsem mu říkala, co mi bylo řečeno u praktické lékařky.. Nic na rentgenu samozřejmě nebylo. Dostala jsem obiadlo a byla jsem s tím týden doma, protože jsem nemohla skoro chodit. Po týdnu v práci, kdy už byla noha víceméně v pořádku, mě začla opět hrozně bolet a nemůpžu na ni dostoupnout. Ve středu jsem musela jít do práce a ráno bolest nebyla ještě tak velká, po práci jsem už ale nemohla chodit, takže jsem se vydala na radu do Bohunic na pohotovost.. Tam sedělo asi deset lidí.. Sestra se mě zeptala co potřebuju. Řekla jsem jí celý proces bolesti nohy, tak mi řekla ať jí to ukáži (seděla za přepážkou, nohu jsem měla pořád v botě podotýkám.. No "ustrnula" se nade mnou, jestli prý mám nějakou doporučenku, jestli jsme byli na Ponávce (úrazová nemocnice). Řekla jsem že ne, že jedu na pohotovost a nevím, kam jsem měla jít nebo ne.. Tak že mě teda výjmečně vezmou, ale normálně prý musím nejdřív na úrazovku, já ale přece žádný úraz neměla.. Po minutě čekání v čekárně mi sestra řekla, že doktor má urgentní případy "nahoře" a že to bude nejmíň na hodinu a půl, ať jedu na tu Ponávku.. (To asi před tím nevěděla, když tam čekalo tolik lidí..) A podotýkám, že venku bylo přes 30 stupňů a já nemohla šlápnout na nohu..
Takže mě můj přítel odvezl na Ponávku (Je to asi 5 minut pěšky od mé práce, odkud jsem jela do těch Bohunic půl hodiny před tím..) Tam nás poslali opět na chirurgickou pohotovost. Ze dveří za chvíli vyšla zřejmě sestra a ještě nějaká paní s pudlem, asi její kamarádka... no psi přece v nemocnici můžou být běžně.. Začla se mě vyptávat.. "Ne, nestal se mi úraz....", "Nešla jsem k praktiocké doktorce
2. GRAVATAR - meridianus@centrum.czkrtek23. 6. 2007 12:59:00
proto, že jsem ráno ještě nevěděla, že mě to bude tam bolet..." Po poradě s paní s pudlem mě sestra poslala raději na pohotovost praktických lékařů.. Takže jsem se opět s bolavou nohou šourala otřesným dvorem k výtahu, který nás vyklopil v prvním patře. Prostor metr krát metr mezi výtahem a dveřmi, zřejmě sloužil jako čekárna.. Dveře byly olepené cedulkami, ať v žádném přáípadě nezvoníme, a že je všude kamerový systém... Po pěti minutách pocitu marnosti jsem se otočila s tím, že raději půjdu ke své lékařce, která mi snad dá doporučenku někam dál...
Noa další den jsem se dočetla v novinách jak nějaká ožralá řidička, které hned na začátku večera vzali řidičák, za noc ještrě 3x bourala a pokaždé ji ošetřili v nemocnici... Takže takovému člověku s eošetření dostane.. :-(
No a zrušit úrazovku nebo ne? Mezi námi, prostředí je příšerné, sestry líné (tedy aspoň ta co se jí nechtělo mě přijmout a raději mě poslala zase dál) a s doktory jsem bohužel neměla tu čest.. Jeden z argumentů pro zachování úrazovky na Ponávce je přístupnost a blízkost pro lidi.. ale na co je přístupnost, když vás tam ani neošetří...

Reklama ETARGET:

3. GRAVATAR - realgs@realgs.czZuzka25. 6. 2007 18:23:00
Já mám obdobný zážitek s nohou. Ráno jsem se probudila a noha děsně bolela, ale bohužel se nehýbalo koleno. Napadla nás úrazová nemocnice do které mě Robin odnesl v náručí a od kud mě taky hodně rychle vykázali protože jsem si neudělala úraz nýbrž se takhle probudila. Pro příště vím, že mám lhát a nebo se bouchnout než tam pojedu. Honili mě od čerta k dáblu až jsem se dostala ke své ortopedce - už k ní nechodím, a ta měla v pátek injekční de (prý jsem měla přijít jiný den), odcházela jsem po svých, ale odnesla jsem to injekcí když už měla ten píchací den. Miluji doktory zvláště jejich pravidla a tabulky. Nejsem pro zrušení úrazové nemocnice a už vůbec ne pro to aby ji přeložili do Bohunic (kamarádce tak sprznili maminku, že podává žalobu na tuto nemocnici). Mám zkušenosti i s úrazovkou i zs Bohunicema a úrazovka je mi milejší i když mě neošetřili
4. GRAVATAR - sestřička26. 6. 2007 19:02:00
jsem rozhodně proti,aby Julínek zrušil brněnskou úrazovku.Jako(sice velmi mladá) zdravotní sestra jsem v rámci praxe prošla téměř všemi brněnskými nemocnicemi a můžu s čistým svědomím konstatovat-úrazovka je nejlepší.Bohunice,hrůza a děs-neosobní prostředí,hrozný stav budovy i jednotlivých oddělení.Vždy,když jsem tam pracovala,měla jsem pocit,že se snad udusím.Šilená nevětratelná budova s jedovatými zdmi(z azbestu).Úrazovka sice nevypadá zvenku moc pěkně,ale její síla je uvnitř.Perfektně sehraný tým chirurgů a traumatologů, vracející člověka zpět do života je jedinečný.Jistě trvalo několik desítek let,než se takto sehrál a zkušenosti lidí,které tam lékaři zachránili mluví za své.Jestli Julínek rozpráší celý tento skvělý tým,bude to nevyčíslitelná ztráta skvělých odborníků,které již pak nikdy nikdo nedá dohromady.Co v tomto případě znamená člověk-pacient?Nic.Co bude místo úrazovky?Další snobácké obchodní centrum?Beztak!
Pan doktor Zelníček(bývalý ředitel úrazové nemocnice),který byl u zrodu spinální jednotka a dalších úžasných výsledků této nemocnice, se musí teď v hrobě obracet.Vem tě čert Julínku-ty úrazovku pohřbíš navždy,ale sám za čas z politiky vypadneš a ji už nikdo po tobě dohromady nedá.Po nás potopa,že!!!!!!!
5. GRAVATAR - Příšerka28. 6. 2007 12:18:00
Já k tomu můžu říct jediné, jsme alergička a když mě Flint dovezl do Bohunické nemocnice, tak než se mě někdo ujal, trvalo to 3/4 hodiny, kdyby mi nenatíkala pouze noha v horní části, ale krk, tak bych tu už asi nebyla. Od té doby říkám, že do Bohunic, jedině na poslední štaci, alespoň pro mě.

To Zuzka : myslím si, že výrok, že sestry jsou líné, je přehnaný, ono mít za sebou 8 až 12-ti hodinou službu, někdy několik smrťáků v jeden den. Tak se potom člověk nediví, že občas hned neletí, když to není na umření. Jinak by se ale samozřejmě měli starat o každého pacienta stejně, i kdyby přišel jen s rýmou či obřeným kolenem.

A jako člověk, co podepisoval petici proti uzavření úrazovky, jsem samozřejmě proti!
6. GRAVATAR - meridianus@centrum.czkrtek29. 6. 2007 8:08:00
že jsou sestry líné jsem napsala já... Ten den jsem měla za sebou cca 9 a půl hodinovou "službu" v práci taky.. v kanceláři jsme měli přes 30 stupňů, dělám na sociálce, nemám tu žádné smrťáky, ale můžu zodpovšdně říct, že i tato práce je namáhavá.. A nikoho nepošlu pryč, jen proto že má třeba ještě pár korun v kapse a nebude mít co jíst až zítra..
7. GRAVATAR - Příšerka29. 6. 2007 12:51:00
nechci nijak hádat, já taky dělám v kanclu a máme tu stejné podmínky(teplotní atd.),jenže nějaké práce se prostě nedají porovnávat se svou prací, to je celé. A hlavně je nesmysl svádět hned vše na sestry...každý člověk občas chybuje, i já, ale hned někoho kritizovat, si myslím je zbytečné. A hlavně myslím si, že tady by to mělo by o tom zda úrazovka ano či ne, ne o tom si postěžovat, jak jsme měli bebíčko a oni se hned o mne nepostarali. Každý z nás byl někdy v nemocnici ( s různými úrazy) a setkal se různýmí přístupy sester i doktorů. Ale vím jedno, jsou to jen lidi. Jen ostatní dav kolem nich si myslí že musí být vždy na 110% výkoní, že nesmí dělat chyby a že když tu chybu udělají, měli by je za nejlépe zavřít. ( i já si to občas myslela)
Ale to by potom mohli zavřít kde koho, za to, že jsi třeba Ty v práci špatně vyplnila formulář a poslala ho (NEBO SAMOZŘEJMĚ I MĚ).
A ať si říká kdo chce co chce, každá práce je svým způsobem namáhavá, ale porovnát, zda někoho pošlu či nepošlu domů s penězi či nikoli s tím, že jde kolikrát o lidský život kde hrají vteřiny či minuty. Je dooprady dobrý.
Teď nedávno mě zrovna vezli do nemocnice, dostala jsem záchvat a začínali mi křeče a ke konci jsem začala i fialovět, na příjmu byl zrovna pán, který měl něco s rukou, ani nevím, poslali ho pryč, řekli musíte si počkat a šla jsem já. Taky si pán mohl říct , co je to za bordel. Že tam byl první. Jenže fronta u lékaře nebo na sociálce či v obchodně rozhodně není stejná.


A tady je hlavně vidět jedna věc, že lidi jsou ponoření do sebe, nekoukají na levo na pravo, jak se jim něco řekne, hned se hádají. A jakmile jim není okamžitě vyhověno je špatně. Nechci zase aby z toho vyšlo to,že by se člověk neměl na svou obranu ozvat.

Ale umět se trochu víc vcítit. Není na škodu.

Krtku, toto není myšleno vůči tvé osobě, je to myšleno pro všechny, kdo to budou číst i pro mě. I já jsem kolikrát řekla, že by mohli být doktoři rychlejší. Ale vím, že mi zatím vždy pomohly a zachránili ž

Reklama ETARGET:

8. GRAVATAR - Příšerka29. 6. 2007 12:57:00
život


Ale je občas lepší říct TA SESTRA BYLA NEOCHOTNÁ A LÍNÁ, než sestry byli možná že kdybys tam přišla o hodinu později,potkala bys člověka který by se strhal aby ti pomohl.
Vím, co je to za bezmocnost, když sedíte na místě, nevíte kdy se objeví doktor aby nás napíchal injekcemi, aby začala ustupovat alergická reakce. Jelikož víte, že se může stát, že taky začnete dusit.
Chápu, že bolavá noha, která vlivem horka jěště opuchne, je také dosti nepříjemné zranění.

Ale jak jsem napsala NENÍ TO TU O TOM SI STĚŽOVAT KDE SE K NÁM JAK V NEMOCNICI CHOVALI. ALE JESTLI ZAVŘOU ÚRAZOVKU, CO TO BUDE ZNAMET PRO BRNO A OKOLÍ.
9. GRAVATAR - sestřička29. 6. 2007 18:53:00
tak,tak.Myslím si,že jsem hodně zaměřená na lidi a chovám se k nim hezky.Miluju svou práci zdravotní sestry,ale jsem taky jenom člověk a mám i svůj život.A můžu říct,že mít 2-3 dvanáctky po sobě je záhul a ke konci služby jdou i dobré úmysly k čertu.Všude jsou setry dobré a špatné,ale je nesmysl odsoudit celý tým kvuli jedné přepracované(snad i líné)sestře.Ale to už jsme trochu odskočili od tématu
Ne opravdu,úrazovka je špička ve svém oboru a bylo by trestuhodné ji zavřít.
10. GRAVATAR - meridianus@centrum.czkrtek29. 6. 2007 21:28:00
to Příšerka: promiň ale bebíčko si opravdu osobně beru, to je normální zesměšňování a urážka.. Ostatní kecy si strč za klobouk, když se neumíš "vcítit". Mám třeba zkušenost s nemocnicí v Hodoníně, kde jsem byla nedávno na operaci a musím říct, že sestry byly jediné, které mě tam držely nad vodou.. ale v Brně tedy ne. V úrazovce byla ta sestra líná a nechtělo se jí nic vyplňovat.. a v Bohunicích taky.
A moji práci nekritizuj, protože bych Tě tam klidně posadila, ať si to zkusíš, když ti někdo nadává do pi.. a kur.. apod. Tvoje kancelářská práce asi není s lidma.
A kdybych nebyla empatickí nemůžu dělat svoji práci (a kdo mě zná, ví o čem mluvím), která mě taky moc baví, ale myslím, že si občas tu empatii zasloužím taky. A můj názor se týkal zavření úrazopvky, jen jsme chtěla dokladovat kvůli čemu ten názor mám, stejně jako jsi to udělala Ty, jen zkráceně, protože jsi nebyla naštvaná jako já.
11. GRAVATAR - Příšerka2. 7. 2007 7:45:00
To: krtek: promiň ale hádat se opravdu nemusím, a nebudu, to bebíčko nebylo myšleno jen na Tebe,ale třeba i na mě. A pokud jsi měla hned blbou zkušenost, kvůli některým sestrám, tak si myslím, že to není zrovna důvod, mít názor že by se úrazovka měla zavřít.
Moje práce je také s lidma, a dokonce, tu máme i ostrahu, jak na nás někdy jsou lidí hodní a také si umíme vyslechnout pár sprostých slov......
To k bedíčku, napsala jsem ....že to tu není o tam jak jsme si udělali bebíčko ( množné číslo, tudíž myslím i sebe).
A co se týká vcítění, no, asi jako alergik, který má za sebou pár rychlých převozů, určité úrazy asi beru jinak. Ale rozhodně neříkám, že to nebylo bolestivé a nepříjemné. A v těch vedrech to mohlo být 2x horší.
Ale podle toho co píšeš se divím, jak se Ty dokážeš do lidí vcítit, když se hned po jednom názoru urážíš, člověka názor považuješ za kecy, které si má strčit za klobouk.
Pokud umíš dobře číst, tak jsem také napsala, že to není myšleno, k tvé osobě co jsem napsala, tady jsi ukázala jednu věc, jsi ASI vztahovačná a z toho co jsem napsala jsi si vybrala jen to co jsi potřebovala, abys mohla napsat to co jsi chtěla!
12. GRAVATAR - Příšerka2. 7. 2007 7:51:00
To sestřička: plně s Tebou souhlasím, jelikož jestli by se každá nemocnice měla zavřít kvůli pár neochotným sestrám, tak jich tu máme horkotěžko polovinu.

Reklama ETARGET:

13. GRAVATAR - Příšerka2. 7. 2007 7:56:00
A taky trochu jinak, nemyslím si že by za vším taky byli pouze setry, kolikrát sesterský tým je špičkový a pak pan doktor je na tečku. Takže kde je jádro problému? Zavřít každou nemocnici kde se k nám choval někdo neochotně, a nebo se umět vcítit i když jsem nějak zraněný a říct si je to taky jen člověk a být tolerantnější.....
Rozhodně, pokud se těm nahoře podaří rozprášit dobrý doktorský tým, tak to bude pro Brno stráta, jak se sestřičkama tak i bez nich.
14. GRAVATAR - meridianus@centrum.czkrtek2. 7. 2007 11:49:00
omlouvám se, že vyjadřuji svůj názor, vidím, že pokud má někdo jiný, než Příšera, tak je to špatně. Pro mě je prostě nemocnice, kde mě neošetří na jedno velký kulový a může tam být tucet špičkových týmů.. A může být v centru města. A že jsou baráky plesnivý a starý a padají na hlavu to přece taky nevadí. Howgh.
15. GRAVATAR - Příšerka2. 7. 2007 12:44:00
Vyjádření názoru: " strč si své kecy za klobouk" tak to je teda názor. Já chápu tvé stanovisko, ale jak vidím, ty asi nechápeš mé, to je jedno.
To že jsem napsala, že to nebylo myšleno proti Tobě, také nebereš na vědomí, a když k tomu připočítám, že jako malé dítě schválně kazíš mou přezdívku z Příšerky na Příšeru, abys asi měla pocit za dostiučinnění, tak to jsi tím pádem empatická a silně tolerantní.

A abych nebyla zas taková sépie, ještě jednou jsem si přečetla tvůj příběh, takže lékař v Bohunicích měl najednou akutní případy tzn. Může znamenat, že zničeho nic mu mohli dovést bouřačku nebo něco podobného a on třeba musel okamžitě na sál (mohlo být a nemuselo), tím pádem ti sestra navrhla ať si zajedeš na Ponávku, tuším ze důvodu, abys nemusela 1 a půl hodiny čekat než doktor vyřídí akutní případy. Jsi se sebrala a jela na úrazovku, tam je samozřejmé, jak jsi sama napsala, berou úrazy i tak se tě ptali a tam si se pomoci už nedovolala vůbec.

Tím pádem, jediné štěstí že před týdnem kdy mě vezli na pohotovost a přede mnou byl již v ordinaci člověk, který měl úraz s rukou a já se kácela a jaksi se mi nedostávalo kyslíku, když ho svým způsobem vyhodili z ordinace pro "urgentní případ" aby mě napíchali a v klidu rozdýchali, můžu být ráda, že tam neseděl někdo jako ty, protože když nejsi ochotna připustit, že se může stát, že najednou se objeví, urgetní případ kde daný doktor nemůže tušit, zda něco takového bude či ne, a ty napíšeš to nemohli vědět dřív, tak se jdi bodnout, tohle nemůže napsat normálně uvažující člověk. Kort když je v nemocnici, kde je jasné že urgentní případ před bolavou nohou prostě nepočká.Tohle snad dokáže pochopit každý nebo ne? Tím pádem, bych si dřepla na zadek, hodila nohu do vzduchu povídala si s přítelem a počkala až se doktor uvolní, ušetřila bych si bolestivé přesuny a dočkala se lékařského oštření.

Achich kde to jsme, když už lidi nejsou ochotni dát přednost "urgentním případům" a radši si stěžují na nepříjemné sestry a neocho
16. GRAVATAR - Příšerka2. 7. 2007 12:46:00
neochotu personálu.

17. GRAVATAR - meridianus@centrum.czkrtek2. 7. 2007 13:25:00
no překrucuješ to pěkně, najednou je z Tebe psycholožka, že mě tak pěkně škatulkuješ, možná si to zkus přečíst ještě párkrát, abys pochopila, že můj první příspěvek byl vyjádření názoru mílá PříšerKo. Na základě svého příběhu, který jsem měla, jsem si vytvořila názor na úrazovou nemocnici, doufám, že to ještě můžu. Když si to přečteš pořádně, tak si přečteš příběh a pod ním v posledním odstavci MŮJ NÁZOR na to, zda zrušit či nezrušit ÚN. pokud ještě dovolíš, mám protstě jiný názor než Ty, na základě MÝCH zkušeností.. O tom že jsi mě pak začala napadat a porovnávat moje zaměstnání s jinýma, když ani nevíš co dělám (ojoj, už si vzpomínám, Ty máš v práci dokonce ochranku, už se bojím), jak je moje práce namáhavá a podobně. to že jsi sice napsala, ať si to neberu osobně neznamená že si některé věci osobně vzít nemůžu, když to tak vidím napsané (opět zdůrazňuji že já to tak vidím napsané). formulace strč si to za klobouk, je podle mě docela mírná (podle mě), neznamená, že když je člověk ematipcký, nemůže být také asertivní.. Možná byla zvolena na Tebe příliš tvrdá slova, ale podle toho jak jsi mě v tom příspěvku setřela, tak si myslím, že bylo docela vhodná. Pokud budeš chtít, můžeme to někdy probrat osoboně, ale nemyslím si, že je to až tak důležité. Já se neustále snažila vyjádřit svůj (pro tebe špatný názor) na zrušení úrazovky, že jsi do toho začala něco vtahovat jiného, je to Tvoje věc (opět asertviní jednání, doufám, že ne příliš tvrdé).

Reklama ETARGET:

18. GRAVATAR - meridianus@centrum.czkrtek2. 7. 2007 13:38:00
a co se týče ještě Tvých výpadů na mě, možná kdyby sis ten můj příspěvek přečetla pořádně, dozvěděla by ses, že mi spíš přijde nefér, když hned ošetří nějakou pžralou řidičku, která za noc 3x bourá, než ostatní lidi. spíš se modli, aby takový člověk jako ona nebyl jednou před Tebou, až bude umírat.. A s tím, že to sestra nevěděla, když mě řekla až počkám, jsem to myslela přesně jak je to napsané. Nemyslím si, že když v té čekárně sedělo asi 10 lidí kteří čekali na stejného doktora jako já, tak sestra nevěděl, že už je nahoře a má urgentní případy.. Kdyby mi to řekla hned na začátku ani bych si tam nesedala.. Promiň ale to by musela být velká náhoda, v což nevěřím, že sotva jsem si sedla a můj partner odešel, tak doktora zavolali nahoru ke dvou urgetním zákrokům.. (vše trvalo asi minutu). Je to samozřejmě možné ale nevěřím tomu.. Myslím, že sestra si to rozmyslela, a raději mě poslal na Ponávku. Narozdíl ale od té, která byla v ÚN byla milá. Uspořádej si to v hlavě..
19. GRAVATAR - meridianus@centrum.czkrtek2. 7. 2007 13:46:00
jo a to s tou ochrankou - neber si to osobně.
20. GRAVATAR - Příšerka3. 7. 2007 7:49:00
Ahoj Krtku,

ne nejsem člověk, který je vztahovačný, takže na to, že tu v práci máme pána od ochranky, který když je potřeba musí některé opilce či agresory vyvést s tím nic nenaděláme ani já, ale ani žádná z mých 20 kolegyň.
Co se týká těch VÝPADŮ no nemáme si co vyčítač, takže tohle bych taky považovala za uzavřené.
Co se týká té psychologie, tak psycholožka doopravdy nejsem.
A víš co, ne že bych chtěla nějak ustupovat, ale takto dohadovat se tu můžeme do áleluja, takže já toto považuji za uzavřené.
Holt na některé věci mám jiné názory, za kterými si asi budu stát, jelikož jsem měla takovou zkušenost jakou jsem měla a budu je mít do té doby, než se má zkušenost změní. Jinak co se týká Bohunic, tak osobně mám horší zkušenost s personálem tam ( jednom případě, když jsem tam byla) z několika.
A ty máš své názory a já Ti je neberu, neberu Ti ani tvé zkušenosti. To bych si nedovolila, necpu Ti za každou cenu mé názory. Jen jsem vyjádřila, co si o tom myslím.
Každá kdo jsem dojde a přečte si tvé a mé názory, se buď přikloní na tvou či mou stranu a v lepším případě si udělá názor svůj vlastní.
A hlavně nevím, jak pro koho, ale říct mi po 1 minutě, že se doktor hned tak nedostaví, si myslím, že je to sdělení hned na začátku. Možná že tě jen neměla nechávát si sedat. Ale každý bereme časové rozpětí jinak, že.
21. GRAVATAR - Příšerka3. 7. 2007 7:55:00
jo a s tím časem - si neber osobně.
22. GRAVATAR - meridianus@centrum.czkrtek3. 7. 2007 8:54:00
s tím časem si to osobně neberu, pro mě je to též uzavřené.

Reklama ETARGET:

23. GRAVATAR - Příšerka3. 7. 2007 11:19:00
To jsem ráda, holt se někdy setkáme s lidmi co mají jiné názory, toť je celé, nevidím důvod a asi ani ty, to tu dál rozpytvávat.
Ahoj
24. GRAVATAR - Alík3. 7. 2007 15:15:00
To Krtek: Sleduji vaši debatu a nevěřím svým očím, jinými slovy laik žasne, odborník se díví!!! Mám k problematice zdravotnictví celkem blízko, dnes už bohužel jenom vzděláním a musím dát za pravdu přízpěkům od Příšerky a Sestříčky, opravdu lítat 12 hodin kolem pacientů Tvého ražení je mírně řečeno peklo na zemi. A urážky zdrav. personálu, od někoho,kdo 8,5 hod. cpe soc. podpru "existencím", které ve velké většině jdou a okamžitě to propijí, nebo prohrají v automatech, rozhodně nejsou na místě. Celkem Ti Tvoji práci závidím. Drobná rada na závěr: Inteligentní člověk si v podobném případě, který postihl Tebe koupí v lékárně balíček octanu hlinitého (CH3COO)3Al přečte si návod a použije!!!!!!!!!!! Tudíž souhlasím se zachováním ÚN jako nedělitelného celku.
25. GRAVATAR - meridianus@centrum.czkrtek3. 7. 2007 20:45:00
To alik: no vidím, že Tvůj názor je vyloženě k zachování nebo zrušení úrazovky. co se týče příspěvků mých nebyly zcela pochopeny, ale tobě urážky také nejsou úplně cizí. Moji práci taky neznáš, nevíš jak je náročná, a sociální problematiku vidím taky ne.. Jen co se dočteš z novin. Octan hlinitý mi opravdu nepomohl a všř tomu že jako laik, který měsíc nemůže chodit bych si docela zasloužila nějaké ošetření. Ale urážej klidně dál, jsi určitě na to ten pravý. Já jsem to vykládala alespoň ze své zkušenosti, pochybuju že ty sis někdy byl pro podporu a můžeš vykládat o tom, jak se k tobě na tom kterém úřadě chovali. Někdy to zkus a zjistíš, že ne všechny úřednice jsou stejné jako je vykreslují v tv nova, kterou asi často sleduješ a odkud má zaručené informace o cpaní peněz závislým na automatech..
26. GRAVATAR - lupínek5. 7. 2007 12:09:00
No, jak to tady tak čtu, docela dobré.
To: krtek: no, nevím, kde je chyba, ale asi už hned na začátku, když jsi šla k doktorovi, poprvé, a jinak chodit s bolavou nohou do práce a až když nemůžu doopravdy lízt, jít k doktorovi a pak si na všechy stěžovat, dokáže jen omezenec, co se asi nemá rád. Mě když něco doopravdy bolí, tak do práce nejdu, ráno se seberu a jdu k lékaři a řeším v začátku ne po měsíci, či týdnu, jako někdo zde, že?
A pak si nemusím stěžovat na to jaká byla vedra a jak mě ta noha strašně bolela, tady asi není chyba v jákémkoli lékařském personálu, a jinak POŘÁDNĚ SI PŘEČTI PŘEDCHÁZEJÍCÍ ČLÁNEK A ZJIŠTÍŠ ŽE NA PONÁVCE SE KOLIKRÁT ZABÍVAJÍ ASI JINÝMI PŘÍPADY.....a když jsi tedy nebyla úraz měla jsi zůstat sedět na zadku v Bohuníc a v klidu si počkat na doktora.
Nic proti holka ale prober se prosím, to co jsi zde zatím napsala je do nebe volající!!!!!!!!!
27. GRAVATAR - meridianus@centrum.czkrtek5. 7. 2007 14:29:00
no nezbývá než dodat: UPALTE MĚ vševědoucí.

Reklama ETARGET:

28. GRAVATAR - Alík6. 7. 2007 19:25:00
To Krtek: To byla pouze reakce na Tvoje přízpěvky. Tak ztedy proč zachovat: Na podzim 2001 jsem měl zdravotní problém, který vyvrcholil chirurgickým zákrokem právě v ÚN. Byla to cca hodinová operace, po které jsem měl zůstat den dva na pozorování, jenže tehdy pro mě nebylo lůžko, tak jsem si domluvil odvoz domů. Následující pozorování mé rekonvalescence po tomto zákroku probíhalo ambulantně a docházení každý den na kontrolu nebylo rozhodně nic příjemného. Ale naopak musím říct, že vstřícnost, ochota, empatie a profesionalita veškerého personálu byla na špičkové úrovni. Vzhledem k tomu, že již tenkrát nebylo lůžko pro pacienta po operaci v nemocnici, která je podle některých názorů postradatelná, opravdu si nedokážu představit, jak bude vypadat lůžková situace v Brně, až se zruší tento nepostradatelný špitál a ostatní brněnské nemocnice budou zahlceny urgentními případy pacientů s těžkými zraněními.
A teď k Tvé odpovědi na můj přízpěvek: Neurážím, rozhodně vím,co to je nezavadit 3/4 roku o práci, ale taky vím, a to se mi potvrdilo, že kromě pár opravdu potřebných soc. případů jsou Tými klienty v drtivé většině obyvatelé ulic právě kolem ÚN a dále směrem na Zábrdovice a Husovice (Bronx) a ne jen oni, kteří jen zneužívají náš soc. systém a kterým se horem spodem CPOU peníze, jen, aby byl od nich klid! Svým způsobe jsme skoro kolegové, já pracuji ve vězeňství, takže moje názory rozhodně nepochází z bulváru typu TV Nova, Blesk a pod.. Mimochodem znova opakuji, mile rád si s Tebou práci vyměním!!! ...a pořád si myslím, že Tvoje nářky rozhodně nejsou na místě!!! A co se týče posledního přízpěvku od Lupínka, nezbývá, než souhlasit.

29. GRAVATAR - meridianus@centrum.czkrtek6. 7. 2007 21:42:00
abych ukončila tento hon na čarodejnici.. První příspěvky byly opravdu psané ve velikém vzteku a ve špatné době, tEď bych samozřejmě napsala že sestra je líná, atpd. témto se omlouvám všem ostatnm sestrám, které nejsou líné a jsou milé na svoje pacienty..
Moji klienti jsou převážně z Komína, Žabovřesk a Veveří, takže to se právě pleteš, to je ten omyl všech lidí, že si myslí, že na dávkách jsou jen lidé jiné národnosti. Moje práce mě baví, ale myslím, si, že je opravdu náročná. tím nechci nijak snižovat práci ostatních.
co se týče úrazové nemocni, můj názor je stejný, co se týká prostředí, je tam opravdu hrozné, doktory opět posoudit nemůžu.
30. GRAVATAR - j.a.l.a.pan.i.c.aragu.a@gmail.complaquenil drug class9. 8. 2021 23:57:00
is chloroquine available over the counter https://chloroquineorigin.com/# hydroxycloquine
31. GRAVATAR - cial.is.hy.ui.l.i.s.7.7.7@gmail.comcialis tablets29. 8. 2021 6:57:00
cialis tablets <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cheap cialis</a>
32. GRAVATAR - c.ialis.h.y.uilis.777@gmail.comcialis tablets12. 10. 2021 14:08:00
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis price</a> cialis tablets

Reklama ETARGET:


Přidat vlastní komentář k článkuZ důvovů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište texy "NOSPAM":

Chcete-li ke komentáři přidat svou fotku nebo jinou ikonku, postupujte podle návodu.


TOPlist

[CNW:Counter]