9.května 2005

Aktuality Jak vyzrát na (městskou) policii

Naprosto geniální myšlenka, jak vyzrát na městskou policii, mě přišla emailem. Běžně dostávám měsíčně kolem dvou předvolání za špatné parkování. V centru Brna, kde pracuji se bohužel moc správně parkovat nedá. Tady je řešení:

Protože policie má vždy pouze SPZ vozidla a potažmo jejího majitele a nikoliv řidiče, jste předvolán jako majitel vozidla o objasnění přestupku (nikoliv jako řidič k obvinění). Proto můžete bez obav prohlásit, že jste dané vozidlo neřídil a řidičem, který spáchal přestupek ve smyslu § 22 odst. 1 písm.d) zákona č. 200/1990 Sb.

Jako majitel vozidla ale asi moc neobstojíte s tím, že nevíte, kdo vozidlo řídil (i když i takové případy jsou mi známy.) Každopádně považuji za daleko lepší prohlásit, že osoba, která vozidlo řídila je vám známa, ale že využíváte svého práva dle § 12 odst. 3 zákona č.283/1991 Sb.o Policii České republiky a analogicky na zákon č.553/1991 Sb. a § 35 odst. 3, zákona O správním řízení č. 71/1967 Sb. o této osobě vypovídat, protože tato osoba je ve vztahu k vám osobou blízkou, tak jak uvádí Občanský zákoník § 116 zákon č. 40/1964 Sb., byste její újmu pocítil jako sobě vlastní.

Pěkné, že.

Výpis jednotlivých citovaných paragrafů:

Zákon České národní rady č. 283/1991 Sb. ze dne 21. června 1991 o Policii České republiky

§12 Oprávnění požadovat vysvětlení

(1) Policista je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu nebo přestupku a jejich pachatele, jakož i pro vypátrání hledaných nebo pohřešovaných osob a věcí, a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání protokolu o podání vysvětlení. Při odhalování závažné trestné činnosti je osoba povinna vyhovět ihned.

(2) Osoba je povinna výzvě podle odstavce 1 vyhovět.

(3) Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako újmu vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.

(4) Vysvětlení nesmí být požadováno od osoby, která by jím porušila státem uloženou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna.

(5) Policista je povinen osobu předem poučit o možnosti odepřít vysvětlení podle odstavců 3 a 4.

(6) Kdo se dostaví na výzvu, má nárok na náhradu nutných výdajů a na náhradu ušlého výdělku (dále jen „náhrada“). Náhradu poskytuje policie. Nárok na náhradu nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání.

(7) Nárok na náhradu podle odstavce 6 zaniká, jestliže jej osoba neuplatní do sedmi dnů ode dne, kdy se na výzvu podle odstavce 1 dostavila; o tom musí být osoba poučena.

(8) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě podle odstavce 1, může být předvedena k sepsání protokolu o podání vysvětlení.

(9) Protokol o podání vysvětlení musí být s osobou sepsán bez zbytečného odkladu po jejím předvedení; po jeho sepsání policista osobu propustí.

(10) O předvedení sepíše policista úřední záznam.


Zákon o správním řízení (správní řád) č. 71/1967 Sb.

§35 Svědci

(1) Každý občan je povinen vypovídat jako svědek; musí vypovídat pravdivě a nesmí nic zamlčet.

(2) Jako svědek nesmí být vyslechnut ten, kdo by porušil státní, hospodářské, služební tajemství nebo zákonem výslovně uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštěn příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má.

(3) Výpověď může odepřít ten, kdo by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým; jejich výčet se řídí občanským zákoníkem.

(4) Správní orgán poučí svědka před výslechem o možnosti odepřít výpověď, o jeho povinnosti vypovídat pravdivě a nic nezamlčet a o právních následcích nepravdivé nebo neúplné výpovědi.


Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.

§116 Osoby blízké

Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.


Přečteno: 11516x | Komentářů: 20x | Kategorie: Aktuality

Komentáře čtenářů

1. GRAVATAR - Honny9. 5. 2005 15:33:00
Good... :p
2. GRAVATAR - groula9. 5. 2005 16:05:00
No hlavně, jestli to funguje :-) Podle mě to je blbost ....

Reklama ETARGET:

3. GRAVATAR - sokolik@sokolik.czSokolík9. 5. 2005 16:58:00
[2]: Nějaký důvod, proč by to nemělo fungovat ?
4. GRAVATAR - Milhaus9. 5. 2005 17:58:00
Funguje to. Známý kvůli tomu sice trčel 3 hodiny na policii, ale nezaplatil ani korunu... A to neplatí jen pro městskou policii, ale i pro státní.

Takže zvažte sami, jestli se vyplatí zaplatit pár stokorun, nebo mít volné odpoledne... :o)
5. GRAVATAR - sokolik@sokolik.czSokolík9. 5. 2005 19:05:00
[4]: Schválně jsem ty paragrafy vypsal všechny a v případě, že on byl pouze podat svědectví, tak podle odstavce 6 §12 zák. 283/1991 Sb. má nárok na náhradu mzdy, kterou vyplácí policie v případě uplatnění nároku.
6. GRAVATAR - Milhaus9. 5. 2005 19:36:00
Tak to by mohlo fungovat... :o)
7. GRAVATAR - realgs@realgs.czZuzka9. 5. 2005 20:04:00
Obávám se že tu jeden háček a tím je jeden malý dodatek. Když vám dojde jako majiteli vozidla dopis, aby jste se dostavili k objasnění přestupku, tak je tam vždy odstavec ve kterém stojí, že dostavit se má osoba, která v daný den a hodinu vozidlo řídila.
Jinak by mi asi nestálo za to se hádat, ale to je ta rozdílná povaha každého člověka, ale já pokuty nedostávám, za to mi těchto dopisů chodí spousta :)

Reklama ETARGET:

8. GRAVATAR - sokolik@sokolik.czSokolík9. 5. 2005 20:18:00
[8]: V tom případě doporučuji to, co bych udělal v každdém případě a to poslal celé toto jako majitel vozidla poštou na policii a ať si předvolají koho chtějí :)
9. GRAVATAR - jr9. 5. 2005 20:37:00
Funguje to, zcela jiste. Ovsem pokud maji fotografii (pri prekroceni rychlosti nebo jizde bez pasu) a pak ji po tomto vasem prohlaseni vytahnou, tak se pripravte na maximalni sazbu pokuty. Ale funguje to na 100% - na "typu" policie vubec nezalezi. Vsak kvuli tomu take uvazuji zavest neco podobneho jako v Rakousku - pokud opakovane majitel vozu nevi, kdo ridil nebo odmitne vypoved (na to mate pravo vzdy, kdyz se jedna o blizkou osobu), tak mu mohou naridit vedeni knihy jizd.
10. GRAVATAR - jk.arrow@worldonline.czjk11. 5. 2005 8:41:00
A jak postupovat, když ti auto odtáhnou?
11. GRAVATAR - sokolik@sokolik.czSokolík11. 5. 2005 10:04:00
Zavolat na policajty a zeptat se, kam ti ho odtáhli. Doporučuju zavolat tam a zeptat se, kolik to bude stát. Bohžel odtahovka jedná podle mě protiprávně a na fakturu (nebo složenku) auto nevydá a je nutno odtah zaplatit v hotovosti (pouze odtah, na pokutu už složenku dají). No a pak už jen si pro auto přijet. :)
12. GRAVATAR - sokolik@sokolik.czSokolík11. 5. 2005 10:06:00
Jinak co se týče toho podstatného, tak předpokládám, že odtah platí majitel vozidla, protože se vlastně jedná službu, která byla poskytnuta jemu, kdežto na pokutu se vztahuje to, co je napsáno výše.

Reklama ETARGET:

13. GRAVATAR - listopad1@atlas.czDr.Brabec20. 11. 2005 13:57:00
Autor je zřejmě jen pisálek od zeleného stolu!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ano jen uveďtě,že to byla osoba blízká a není lepší věc než že Vám to úředník zpestří předvoláním všech osob lízkých.Budete mít aspoň o zábavu postaráno až všichni příbuzní budou dostávat předvolánky a budou chodit na podání vysvětlení.Nakonec správní orgán dojde k závěru,že všichni shodně uvedli,že vozidlo neřídili a ještě zaplatíte pokutu za křivou výpověď.Moc užitečná rada!!!!!!!!!Pokud se někdo domnívá,že to na přestupkovém neudělají tak už to začínají dělat.Poslouchat veleblba se někdy nevyplácí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14. GRAVATAR - listopad1@atlas.czDr.Brabec20. 11. 2005 14:03:00
Neposlouchejte rady nýmandů jak se čemu vyhnout a přechytračit státní orgán.Tam nedělají jen přihloupí úředníčci co si od Vás nechají kálet nahlavu.Jen si uškodíte!!!!!!!!
Ohledně odtahu je to co tady ten chytrý pán úplně mimo.Odtah zaplatí tenkdo si jde pro vozidlo(není podmínkou jej vlastnit!!!,pronájem,firemní voz. atd.) a přestupek pak přestupce(nemusí být totožný s majitelem!!).Divím se že pan Sokolík jistě plně fundovaný právník tady tak zdarma zasvěceně radí takové blábly.Jen tak dál hloupému co jeho jest!!!!!!!!
15. GRAVATAR - elektris@elektris.czBulda18. 5. 2006 10:10:00
Já tedy nevím, zda je Dr. Brabec doktor práv či ne, a nerada bych, aby moje názory zkritizoval (jako Sokolíkovi), a proto jen jedna poznámka. Myslím, že už je zbytečné toto téma řešit, protože od 1. 7. 2006 už tato výmluva (nevím, kdo vozidlo řídil) bude všem na dvě věci.... Od července budou všichni povinni řidiče oznámit (i když to bude osoba blízká) a také končí roční promlčecí lhůta na přestupek. To bude krušné............
16. GRAVATAR - sokolik@sokolik.czSokolík18. 5. 2006 10:20:00
Není pravda! Viz. http://www.sokolik.cz/clanek.aspx?a=800
17. GRAVATAR - Jarda14. 7. 2006 15:30:00
Nový silniční zákon je past na obyčejné řidiče. www.topolanek.cz

Reklama ETARGET:

18. GRAVATAR - Jarda14. 7. 2006 15:33:00
Nový silniční zákon je past na obyčejné řidiče. www.topolanek.com
19. GRAVATAR - Honza10. 8. 2006 14:55:00
Jenže když neřekneš kdo auto řídil, vina je na tobě ;)
20. GRAVATAR - mb-vel@volny.czbrabus16. 8. 2006 3:40:00
muzu se nejak vyhnout pokute kdyz me mestaci vyfotily na 50km/h 80km/h na danou komunikaci nesmi chodci ani ciklisti a jeste to bylo kolem vecer po 22hod,pripadne jak to bude postupovat dal?diky

Přidat vlastní komentář k článkuZ důvovů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište texy "NOSPAM":

Chcete-li ke komentáři přidat svou fotku nebo jinou ikonku, postupujte podle návodu.


TOPlist

[CNW:Counter]